Аўтограф: электронная кніжная экспазіцыя

Ала Нікіпорчык

Нікіпорчык, А. Пад бахаўскую такату дажджу: вершы / Ала Нікіпорчык. – Мінск: Кнігазбор, 2007. – 104 с.

Паэзіі Алы Нікіпорчык уласціва эмацыянальна-пачуццёвая абвостранасць успрыняцця з’яў і працэсаў, філасофская глыбіня і шматзначнасць. Экзістанцыйная адзінота чалавека ў сусвеце людей, драматызм і парадаксальнасць жыцця пульсуюць у вершах паэткі.

Тэкст  надпісу на тытульным лісце: Чытачам Дзятлаўскай раённай бібліятэкі. 26.11.2013 г. [подпіс].


Юрий Татаринов

Города Беларуси. Минщина [Текст]: в некоторых интересных исторических сведениях / Юрий Татаринов. – Минск: И.П.Логвинов, 2008. – 244 с.

Книга посвящена истории малых городов Минской области: Несвиж, Столбцы, Дзержинск, Борисов, Молодечно, Заславль, Марьина Горка, Смолевичи, Жодино, Узда, Копыль, Слуцк, Клецк, Березино, Червень, Смиловичи, Мядель, Вилейка, Воложин, Ивенец, Раков, Логойск.

Текст подписи на титульном листе: Читателям центральной районной библиотеки с пожеланием приятных путешествий по святой Беларуси. 07.07.2008г. [подпись].


Города Беларуси. Витебщина [Текст]: в некоторых интересных исторических сведениях / Юрий Татаринов. – Минск: И.П.Логвинов, 2006. – 208 с.

Книга посвящена истории малых городов Витебской области: Орша, Толочин, Верхнедвинск, Миоры, Докшицы, Глубокое, Шарковщина, Браслав, Городок, Шумилино, Бешенковичи, Лепель, Ушачи, Чашники, Сенно, Дубровно, Поставы, Видзы, Освея.

Текст подписи на титульном листе: Читателям города Дятлово в дар в день визита с пожеланием проникнуться интересом, а самой заветной святыне белоруской земле. 07.07.2008г. [подпись].


Города Беларуси. Могилевщина [Текст]: в некоторых интересных исторических сведениях / Юрий Татаринов. – Минск: И.П.Логвинов, 2007. – 172 с.

Книга посвящена истории малых городов Могилевской области: Бобруйск, Глуск, Осиповичи, Белыничи, Кричев, Горки, Славгород, Чериков, Костюковичи, Быхов, Чаусы, Шклов, Мстиславль, Могилев.

Текст подписи на титульном листе: Дятловчанам с пожеланиями полюбить простую и возвышенную душу “науку” – белоруское краеведение и сделать несомненно интересным путешествие по стране. 07.07.2008г. [подпись].


Татаринов, Ю.А.  Ятвяги: повесть языческих времен / Юрий Татаринов. – Минск: УП «Энциклопедикс», 2004. – 152 с.

Повесть о воинственном и гордом народе, который жил в языческие времена на Беларуси и о которых ныне напоминают только курганы.

Текст подписи на титульном листе: Юному читателю города Дятлово с пожеланиями проникнуться интересом о белорусской истории. 07.07.2008г. [подпись].


Татаринов, Ю. Роковая страсть короля Миндовга: проза / Юрий Татаринов.- Минск: Регистр, 2013. – 320с.

В сборник исторической прозы вошли романы “Роковая страсть короля Миндовга” – история любви основателя древнего белорусского государства, “Посланник Аллаха” – сказание о временах нашествия хана Батыя, а также повесть “Юрова гора” – трагическая история, произошедшая в Крево в те далекие времена, когда Беларуси досаждали крымские татары.

Текст подписи на титульном листе: Читателям и работникам библиотеки г.Дятлово с пожеланием благополучия. 17.11.2016г. [подпись].


Татарынаў, Ю.А. Княгіня Мянжынская: трылогія / Юрый Татарынаў. – Мн.: Маст.літ., 2005.- 286с.

Дзеянне трылогіі пераносіць чытача на некалькі стагоддзяў назад на тэрыторыю цяперашняй Гродзенскай вобласці. Уклад тагачаснага жыцця, норавы мясцовай эліты і сялян – пра ўсё гэта расказвае Юрый Татарынаў. А галоўнае, што хоча данесці да нас аўтар, “калі людзі ўлюбляюцца, можна не сумнявацца, што іх адзначыў Бог”. І калі гэтага не здарылася, то поўнага  сапраўднага шчасця чалавек так і не зведаў. І хаця героі трылогіі праходзяць праз пакуты і выпрабаванні, але гэта і ёсць Жыццё…

Тэкст  надпісу на тытульным лісце: Любви Вам, мои читатели, счастья, благополучия! 07.07.2008 г. [подпіс].


Татаринов, Ю. Прыжок в космос, или Как стать писателем: Необязательное пособие для начинающих / Юрий Татаринов. – Минск: Минсктиппроект, 1996. – 72с.

Это автобиографическое произведение несомненно вызовет интерес у многих читтателей, в том числе и тех, кто думает или уже решил освоить достаточно редкую, но романтическую профессию – профессию писателя.

Текст подписи на титульном листе: Моим молодым читателям с пожеланием найти свою любимую сферу деятельности, освоить её и стать классным профессианалом. 07.07.2008 г. [подпись].


Леанід Дранько-Майсюк

Дранько-Майсюк, Л. Акропаль: Паэзія. Эсэ / Л.Дранько-Майсюк.- Мінск: Мастацкая літаратура, 1994.- 190 с.

Кніга Леаніда Дранько-Майсюка “Акропаль” – гэта паэтычная вандроўка па Еўропе. Творы напісаныя пад уражаннем Грэцыі, Францыі, пад уплывам месцаў, якія бачыў, якія наведваў паэт. Гэта таксама сустрэчы з цікавымі людзьмі, іх гісторыі. У кнізе ўперамешку падаюцца паэзія і проза.

Тэкст  надпісу на тытульным лісце: Будзем там, дзе родная прыгажосць! 29.03.2005 г. [подпіс].


Дранько-Майсюк, Л. Паэтаграфічны раман: Вершы, проза / Л.Дранько-Майсюк.- Мінск: Кніга, 2002.- 111 с.

Тэма гэтай кнігі – паэт і ягоная неадпаведнасць сацыяльнай і палітычнай будзённасці.

Тэкст  надпісу на тытульным лісце: Толькі роднае можа быць прыгожым.  [подпіс].


Анатоль Зэкаў

Зэкаў, А. Вясельнае падарожжа ў Стамбул / Анатоль Зэкаў. – Мінск: Беларускі Дом друку, 2000.- 95 с.

Героі апавяданняў Анатоля Зэкава далёкія ад вялікай палітыкі. Яны, як і большасць зямлян, прыйшлі на гэты свет, каб жыць, кахаць і на жаль, памерці. Пасля іх застаецца хіба адно – справы, якія напаўняюць жыццё кожнага паміж нараджэннем і смерцю.

Тэкст  надпісу на тытульным лісце: Кахаю, хоць каго, і не знаю! [подпіс].


Уладзімір Ягоўдзік

Ягоўдзік, У. Выбранае: Кніга першая. Апавяданні і мініяцюры: Для малодшага школьнага ўзросту / Мастак. Ю.М.Алісевіч. – Мінск: Выд.М.Р.Ягоўдзік, 2005. – 352с.

Першую кнігу выбраных твораў У.Ягоўдзіка складаюць лепшыя творы пісьменніка, прысвечаныя беларускай прыродзе.

Тэкст  надпісу на тытульным лісце: Дзятлаўскай дзіцячай бібліятэцы на радасць! 21.06.2016г.  [подпіс].


Жавускі, Г. Успаміны сапліцы / пер. з пол.мовы і камент. М.Кенькі; прадмова А.Фядуты. – Мн.: Лімарыус, 2005. – 368с.

Першае поўнае выданне на беларускай мове вядомага твора выдатнага польскага пісьменніка-рамантыка – сучасніка і сябра Адама Міцкевіча. Кожная старонка аповядаў пана Севярына Сапліцы – Генрыка Жавускага – прасякнутая непрыхаваным захапленнем бессмяротным сармацкім духам старой беларуска-літоўскай шляхты.

Тэкст  надпісу на тытульным лісце: Чытачам бібліятэкі горада Дзятлава з пажаданнем больш ведаць пра гісторыю і культуру Беларусі ад перакладчыка гэтай кнігі.  20.04.2005г.  [подпіс].


Гродна ў вершах і песнях: і памяць і пашана, і любоў… / уклад.: Л.А.Кебіч, А.І.Ласмінскі.- Гродна: Гродзен.друк., 2008.-240с.: іл.

Паэтычна-музычны альманах, прысвечаны цудоўнаму і прыгожаму Прынёманскаму краю. Горад – гісторыя, горад – самы старажытны і вечна малады, горад – будаўнік апеты на старонках альманаха ў паэтычных і музычных творах прафесійных паэтаў і кампазітараў, таленавітых аматараў музыкі і паэзіі Гарадзеншчыны.

Тэкст  надпісу на тытульным лісце: Чытачам цэнтральнай раённай бібліятэкі ад пісьменнікаў  Гродна  з дабром і любоўю і найлепшымі пажаданнямі.  26.11.2013г.  [подпіс].


Сяргей Чыгрын

Чыгрын, С. Слонімскі буквар: даведнік па горадзе Слоніме і раёне / Сяргей Чыгрын.- Мінск: Кнігазбор, 2013.- 64с.

Гэтае выданне ўяўляе сабой своеасаблівы даведнік па горадзе Слоніме і раёне, дзе арганічна пераплятаюцца мінулае і сучаснае Слонімшчыны. Кніга будзе цікавай усім, хто захапляецца гісторыяй і краязнаўствам сваёй Бацькаўшчыны, але найперш школьнікам і іх бацькам, настаўнікам і турыстам.

Тэкст надпісу на тытульным лісце: Дзятлаўскай раённай бібліятэцы ад аўтара.  26.11.2013г.  [подпіс].


Дмитрий Радиончик

Радиончик, Д. Дым без огня: стихотворения / Дмитрий Радиончик. – Минск: Книгосбор, 2010. – 292с.

“Дым без огня” – это торжество обманутых ожиданий, несбывшихся надежд, грёз, иллюзий, рухнувшихся, как карточный домик. И  это не просто символ, а некий артефакт, выступающий в качестве двигателя работы мысли чувства, неуклонно приближающий нас к нравственному катарсису.

Белорусский поэт Дмитрий Радиончик принадлежит к поколению, которому выпало жить на стыке исторических эпох. Изобличение сомнительных ценностей, ностальгия по уходящей натуре на фоне духовного обнищания всех и вся являются “дежурными” темами этого автора не случайно. И дело вовсе не в смене времен. Просто все мы когда-то были другими…

Текст подписи на титульном листе: Центральной районной библиотеке г.Дятлово от автора на добрую память о будущих встречах. 26.11.2013г. [подпись].

Аўтограф: электронная кніжная экспазіція