Iх імёны ў гісторыі края
Галоўная
Мастакi
Род Астрожскiх
Род Радзівілаў
Навукоўцы
Пісьменнікi
Прапаведнікi
Грамадскiя дзеячы
Удзельнікі Вялікай
Айчыннай вайны
Спартсмены
Вызначылiся працай
Заслужаныя настаўнікі
Заслужаныя медыкі
Заслужаныя
работнiкi культуры
Воiны - iнтэрнацыяналiсты
На сайт бiблiятэкi
Iх імёны ў гісторыі краю
    Лёс гэтых вядомых у Беларусі і па-за яе межамі людзей звязаны з нашай малой радзімай: яны нарадзіліся або доўгі час жылі на Дзятлаўшчыне. Таленавітыя пісьменнікі, мастакі, артысты, вучоныя, святары, спартсмены, ганаровыя грамадзяне горада. Дзятлаўская зямля багата на выдатных асоб. Звяртаемся за дапамогай да ўсіх, хто валодае дакладнай інфармацыяй пра нашых землякоў і жадае прыняць удзел у папаўненні (удакладненні) прадстаўленай базы дадзеных.
Краязнаўцы